Зайцевъд  
Парола
Регистрация на зайцевъд

Зайцевъдна общност

  Зайцевъди »

Карта на зайцевъдите в България

*Бизнес каталог


*

Бързо търсене в сайта

Търси: 
в: 
Последни търсения »

Мнение за сайта

Петър Палчев:
Този саит е направо манна небесна направо супер браво на тези които го направиха*dance_mini*.

Статистика

Регистрирани зайцевъди1675
Публикувани обяви:508
Статии в библиотеката:44
Новини в сайта:63
Потребителски галерии:487
Общо снимки в сайта:5652
Породи зайци10
Други сайтове:3
Mнения за сайта:31
Често задавани въпроси:0
Mнения за породи споделени от Профил mokria

 

Дата / Оценка ИМЕ / Мнение, препоръка
12.08.2014 г.
Виенчин
Породата (породна група)"Веселина" е създадена 1998 година в с. Веселиново, Ямболско, за усъвършенстването й е разработена развъдна програма в Тракийския университет в Стара Загора. Породата е популярна сред зайцевъдите в България. Характеризира се с масивна глава, черно- кафяво оцветяване на ушите, тъмнокафява муцуна, гърдите, корема и вътрешната част на краката са светли до снежно бяло. Космената покривка е двузонарно оцветена. В основата е бяла, а до върха рижаво- алеста. Пуховите влакна са бели, а осилестите двузонарно оцветени. Живата маса на възрастните зайци на едногодишна възраст е 7-8 кг. За мъжките и 5, 5- 6, 5 кг. За женските. Зайците са от типа за комбинирано използване- месо и кожи. Животните са средноскорозрели и за разплод се използват на 5, 5- 6 месечна възраст. Зайкините се характеризират със средна плодовитост 6-7 зайчета, често и повече. Зайците се колят на 4-4, 5 мес. Възраст.
12.08.2014 г.
Виенчин
Виенският син заек е създаден през 1895 г. От И. К. Шулц край Виена, откъдето е получил и названието си. Той е създаден чрез кръстосване на мъжки зайци от породата белгийски великан с женски от развъжданата по това време порода мерен (със синя кожа) и лотарингски гигант. От получените по този начин кръстоски и кръстоските между белгийски великан и женски зайци от холандската порода са били създадени първите 14 приплода със синкава кожа под названието виенски сини гиганти. Те са имали живо тегло 6 кг и оцветяване от светло- до тъмносиньо. След 1903 г. Племенната работа в Германия е била насочена към намаляване едрината на заека и получаване на интензивно синьо оцветяване на косъма. След 1910 г. Виенският син заек е признат за средно едра порода. Виенският син заек има еднакво синьосинкаво оцветяване на космената покривка по цялото тяло. С подобен цвят са ноктите и очите му. Върховете на осилестите влакна на 1 см от краищата им са с наситен син цвят с блясък. Пуховите влакна имат малко по-светъл син цвят. Космената покривка има добра изравненост по дължина и гъстота по цялото тяло. Кожите от виенския син заек се използуват за имитация на ценни дивечови кожи и високо се ценят от кожухарската промишленост. Раждането на зайчета с бели петна говори за нечистопородпост. Често пъти бели косми израстват по местата на ухапване или при друга механична повреда. Кожите на такива зайци се оценяват по-ниско. Голям недостатък при отглеждането на виенският син заек се смята появяването на ръждиви или кафяви осилести влакна по тялото, които не са свързани със сезона и линеенето при зайците. Такива животни се бракуват. Трябва обаче да се прави разлика между това и линеенето, при което особено през лятото космената покривка добива ръждив оттенък, който към есента изчезва. За виенския син заек е характерно плътното компактно тяло с добре развити предна и задна част. Главата е средно голяма. Има право поставени уши с дължина 13-15 см. Гърдите са широки и дълбоки. Гърбът и поясницата са удължени и прави, а крупата е закръглена. Краката на виенският син заек са средно дълги и здрави, добре замускулени. Зайкините имат висока плодовитост (6-8 зайчета) и добре отглеждат малките си. При раждането зайчетата имат живо тегло 50-55 гр. При правилно хранене на 30-дневна възраст те достигат 450-500 гр. , а на двумесечна възраст - 1 кг. Според резултатите на датските изпитвания виенските сини зайци растат много бързо и добре оползотворяват фуража. Имат добра угоителна способност. Кланичното тегло в зависимост от възрастта и пола се движи от 55 до 60%. Виенският син заек добре се аклиматизира, което се подчертава от широкото му разпространение. У нас виенски син заек е бил внесен доста отдавна. Бил е развъждан в обществените и личните стопанства. Сега може да се срещне в чисто състояние само в личните стопанства на някои любители зайцевъди. Породата виенски син заек представлява интерес и заедно с чинчила са най-перспективните породи за отглеждане.
10.08.2014 г.
Виенчин
ВИЕНСКИ СИН ЗАЕК Виенският син заек е създаден през 1895 г. Край Виена чрез сложно възпроизводително кръстосване. Зайците имат жива маса 4, 3 кг. Тялото им е компактно и добре замускулено. Главата е средно голяма, ушите са правостоящи с дължина 14, 5 - 15 см. Космената покривка е гъста и мека, с бляскав син оттенък, с две зони на оцветяване - в основата гълъбово-сива, а на върха сива. Това прави кожата високо ценена от кожухарската индустрия, тъй като може да се обработва в ес­тествения си цвят, а след подстригване и съответно боядис­ване за имитация на скъпи дивечови кожи. Зайците се използват за разплод на 6 - 7-месечна възраст. Плодовитостта е добра - 6 - 8 зайчета, които стават годни за клане на 5 - 6-месечна възраст. При тях много добре се съче­тават добрите месодайни качества с красивата кожа. Зайците от тази порода са внасяни отдавна и сега се отг­леждат в стопанствата на някои любители зайцевъди.
10.08.2014 г.
Чинчила
ЧИНЧИЛА Зайците от породата Чинчила са създадени по метода на сложното възпроизводително кръстосване, при което са взели участие голям брой породи. За пръв път зайци от породата Чинчила са показани от френския животновъд Дибовски през 1913 г. На изложба в Париж. Породата е получила наименова­нието си поради голямото сходство на окраската на космената покривка с тази на дивия гризач чинчила, живеещ в планински­те и пустинните области на Перу, Чили и Боливия. Смята се, че чинчилата притежава най-скъпата и красива кожа. Поради това, че зайците със своята окраска сполучливо имитират космената й покривка, те много бързо се разпространяват в света. Сега са известни повече от 15 породи. За нашата страна значение имат две от тях - Едра чинчила и Руска уедрена чинчила. Те са от типа за комбинирано използване, т. Е. За месо и кожи. Зайците от породата Едра чинчила имат удълженоцилиндрична форма на тялото. Главата и ушите са средно големи, шията е къса, а гърдите - широки и дълбоки. Гърбът и поясницата са прави, широки и добре замускулени. Средната жива маса е 4 - 4, 5 кг. Зайкините раждат 6-8 зайчета, а често и повече, които добре отглеждат. Цветът на космената пок­ривка е сивосинкав, но в зависимост от интензивността на оцветяването се различават тъмна и светла чинчила, като гърдите, коремът и вътрешната част на краката просветляват до снежнобяло. Зайчетата при раждане са черни, с розови гър­ди и коремче, но в края на първия месец от живота си придо­биват типичното оцветяване за възрастните животни. За ка­чеството на космената покривка се съди по розетката, която се получава при духане срещу косъма. В основата тя е свет­лосива, средната част е бяла, а върхът - черен. Отделните зони в розетката се виждат като концентрични кръгове. Кол­кото е по-голям контрастът между тях, толкова по-ценна е кожата по този показател. За разплод зайците се използват на 6 - 7-месечна възраст, а годни за клане стават на 4, 5 - 5 месеца. През последните години у нас се отглеждат много зайци от породата Руска уедрена чинчила. Породата е създадена в бившия Съветски съюз чрез възпроизводително кръстосване на дребна чинчила с Бял великан. Зайците се характеризират със здрава конституция, големи размери, гъста космена пок­ривка и висока интензивност на растеж в млада възраст. Сред­ната жива маса на възрастните зайци е 5 кг. За разплод се използват на 5 - 5, 5-месечна възраст. Зайкините раждат сред­но по 8 зайчета, които много добре отглеждат. При пълно­ценно хранене зайчетата на 60-дневна възраст достигат жива маса 2-2, 3 кг. При тази порода много добре се съчетават добрите месодайни качества с голямата красива кожа, полу­чавана от тях. Зоните на оцветяване на космената покривка са унаследени от дребната чинчила. Те са 5 - непосредствено до кожата е сиво-синя, след това следва светла, тъмна, бяла и черна. . Гърдите, коремът и вътрешната част на краката прос­ветляват до снежнобяло. Интересът към зайците от породите Едра чинчила и Уедре­на руска чинчила е много голям. При съвременните икономи­чески условия, ако се развие фината кожухарска промишле­ност, броят им вероятно рязко ще се увеличи. Това ще наложи да се внесат чистопородни животни, тъй като на много места в страната се е стигнало до известно израждане на двете породи.
10.08.2014 г.
Виенчин
Към типа за комбинирано използване се отнася и българ­ската породна група Виенчин. Тя е създадена през 50-те годи­ни в Зоотехническия факултет в София под ръководството на проф. Р. Балевска чрез възпроизводително кръстосване на Виенски син заек с чинчила. Водени са стог отбор и подбор по оцветяването на космената покривка. Тя е смолисточерна със силен блясък. В основата си космената покривка е свет­лосива, а на върха- черна. Наличието на бели петна се смята за голям недостатък. Зайците имат жива маса 4, 2 - 4, 5 кг. За разплод се използват на 6 - 6, 5-месечна възраст. Плодови­тостта е сравнително висока - 7 - 8 зайчета. Малките растат доста интензивно и на 4 - 4, 5-месечна възраст достигат 2, 5 -3 кг жива маса, когато се използват за клане. При виенчина много добре са съчетани добрите месодай­ни качества с голямата красива кожа, която се получава от тях. Кожите са много ценени от кожухарската промишленост поради това, че може да се използват в естествения им цвят или след подстригване и боядисване за имитация на ценни дивечови кожи.
28.06.2013 г.
Пеперуда
Колеги доколкото намерих информация за Пеперудите си направех извода , че по плодовитост и килограми и темп на растеж е по средата , между Калифорнийски и Великани. Така ли е , според вас? Също да попитам кое е по удачно , Калифорнийка заплодена от Пеперуда или Великан?

VIP обява

Виенски син смесен със чинчил

Продавам виенски син смесен със чинчил много добър за нашия климат.

Знаете ли какво означава "Изтръгвам от корена нещо"?

Печелене на пари от вкъщи

Фото галерия

Това е произволна снимка от специализираната фото галерия към сайта. За да видите още снимки на зайци, посетете галерията на сайта!

Снимка на заек

+най-новите снимки »   +фото галерии »

Предстоящи изложби

Съдийски семинар за зайци на 25.10.2018 г. в Перник

Изпратете информация »


Въведете e-mail адрес

Поканете свой приятел като напишете e-mail адреса му:
Покани

Абонамент

Абонирайте се за зайцевъдния информационен бюлетин и получавайте всички новини по e-mail.

Вписване      Отписване