Зайцевъд  
Парола
Регистрация на зайцевъд

Зайцевъдна общност

  Зайцевъди »

Карта на зайцевъдите в България

*Бизнес каталог


*

Бързо търсене в сайта

Търси: 
в: 
Последни търсения »

Мнение за сайта

иван симеонов:
Поздравявам Сайт ЗАЙЦИТЕ, не знаех за Вас, защото участвувам в Сайт FERMER. BG-зайцевъдство! Вие ме ангажирате защото сте специализиран Сайт за това с което аз се опитвам да печеля! Регистрирах се и при всяко отваряне на интернет ще Ви разглеждам! успех на Сайт ЗАЙЦИТЕ! *drink_mini*.

Статистика

Регистрирани зайцевъди1777
Публикувани обяви:521
Статии в библиотеката:44
Новини в сайта:63
Потребителски галерии:496
Общо снимки в сайта:5663
Породи зайци10
Други сайтове:3
Mнения за сайта:31
Често задавани въпроси:0
Условия за ползване

 

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет сайта http://zaicite.com, наричан по-долу "сайт", възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

"Потребител" по смисъла на настоящите общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в сайта или използва услугите със свободен общ достъп.

Потребителят се съгласява с общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в сайта и натисне бутон “РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЙЦЕВЪД” или ако използва услугите със свободен общ достъп.

Права и задължения на сайта
Сайтът предлага услугите "във вида, в който са" и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности, условията за достъп до услугите, осигуряването на помощ и инструкции и каквито и да е други параметри.

Сайтът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.
Сайтът има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използуването им от страна на отделни или всички свои потребители.
Сайтът има право да закрие и/или изтрие информацията на/за профил на произволен потребител , по своя преценка и без право на преразглеждане.
Сайтът има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че потребителят е нарушил общите условия, разпространява нежелана реклама или използува профила си за противозаконни цели или против обществения морал.
Сайтът има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

Сайтът не носи при никакви условия, включително [но не само] небрежност, отговорност за каквито и да е директни, непреки, случайни, специални или последващи щети възникнали заради използването или невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
Непосещаваните потребителски профили ще бъдат отстранявани по усмотрение на сайта .
Самият факт, че сайтът е свързан с интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.
Сайтът не носи отговорност за съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез услугите му. сайтът не носи отговорност и за действия на свои потребител и, дори те да са използвали услугите на сайта по позволен или непозволен според общите условия начин.

Сайтът има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребител и, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски профили и за целите на рекламата.
За предоставянето на своите услуги сайтът събира, обработва, използва и съхранява лични данни, както и предоставени от потребителя електронни адреси и номера на устройства за известяване. Тази информация се въвежда лично от потребителя с изричното му съгласие, изразяващо се в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола по време на въвеждането на данните.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, сайтът събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в пощенската кутия, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.

Информация, идентифицираща конкретен потребител и съдържаща се в базата данни на сайта не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, сайтът може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен потребител или да доведе до неговото идентифициране.
Сайта може да уведомява потребителите си и тези, които са изявили изрично желание и са предоставили доброволно електронния си адрес на сайта или форума към него за новости чрез бюлетини и други подобни практики, представляващи изпращане на съобщения и/или писма до множество получатели.
Връзки в сайта може да препращат към други интернет адреси, които не работят според настоящите общи условия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието извън домейна "zaicite.com".

Права и задължения на потребителя
Потребителят има право да ползва услугите на сайта в съответствие с изискванията на настоящите общи условия.
Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно исканите лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на сайта .
Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.
Потребителят има право да поиска изтриване на наличните за него лични данни позволяващи идентифицирането му като индивид, но това ще включва и закриване на използваният от него профил. За целта следва да докаже, че той е регистрирал профила, като изпрати цялата информация въведена при регистрацията.
Потребителят се съгласява с това, че част от персонала на сайта в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата от следната информация: профил, пощенски адрес, лични данни, съдържание на съобщенията и др., но няма право да ги разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите общи условия случаи.
Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди или на сайта потребителски профили, данни и друг вид информация, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне, спам и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда.
Потребителят не може да използва услугите/оборудването на сайта за изпращане на рекламни или други съобщения на отказали това получатели. Същото се отнася и за т.нар. "пощенски бомби" и други форми на целящо нанасяне на вреда използване на потребителския профил и/или електронната поща.
Потребителят изрично разбира и се съгласява, че сайтът не е отговорен за невъзпитаното, досадното, дразнещото или незаконното поведение на който и да е негов потребител . Същото се отнася и до материал, който се намира на страниците на сайта , предоставен от който и да е потребител .

Други
Настоящите общи условия имат задължителна сила както за сайта , така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в сайта .  При прилагането и тълкуването на настоящите общи условия се прилага българското законодателство.

 

-

Лични данни

 

Политика за съхранение и ползване на личните данни в zaicite.com
Тук може да откриете политиката за съхранение и ползване на личните данни в zaicite.com. В случай на значителни промени, ще бъдете уведомен на посочения от вас E-mail адрес или чрез известие в сайта.

Защитата на личните данни са основен приоритет за zaicite.com. Zaicite.com се придържа към следните принципи:
(а) zaicite.com се задължава да не разкрива, отдава или продава Вашата лична информация на трети страни с маркетингови цели;
(б) zaicite.com се задължава да не разкрива wашата лична информация пред други потребители, без wашето изрично съгласие.

Регистрация
По време на регистрация, от wас се изисква да предоставите: име, фамилия, e-mail адрес, потребителско име, парола, и друга допълнително указана информация за вас.

Информация в профила
След регистрация, имате възможност да предоставите допълнителна информация. Въвеждането на допълнителна информация не е задължително.

Информация при изпращане на покана
При изпращане на покана, вие въвеждате е-mail адрес. Тази информация се използва за изпращане на покана и няма да бъде ползвана по никакъв друг начин.

Cookies и Log файлове
Zaicite.com използва cookies и log файлове. Информацията се използва за подобряване и персонализиране на услугите предлагани в zaicite.com

Комуникация
За функционирането на услугата е необходима комуникация между вас и zaicite.com посредством вашия е-mail.

Промяна на личната информация
Вие имате възможност, по всяко време, да преглеждате и променяте информацията и настройките на вашия профил. Също така, в случай че желаете, можете да прекратите своя акаунт по всяко време. За да направите това, моля свържете се с нас.

Въпроси и предложения
Ако имате въпроси или предложения относно сайта zaicite.com можете да се свържете с нас чрез някой от посочените методи в страницата за контакти.

VIP обява

Зайци

Продавам мъжки калифорниски заек на 6 месеца, белгийски великан на 5 месеца. 7бр. Калифорниски на 3м...

Знаете ли какво означава "Пожълтявам от яд"?

Печелене на пари от вкъщи

Фото галерия

Това е произволна снимка от специализираната фото галерия към сайта. За да видите още снимки на зайци, посетете галерията на сайта!

Снимка на заек

+най-новите снимки »   +фото галерии »

Предстоящи изложби

Съдийски семинар за зайци на 25.10.2018 г. в Перник

Изпратете информация »


Въведете e-mail адрес

Поканете свой приятел като напишете e-mail адреса му:
Покани

Абонамент

Абонирайте се за зайцевъдния информационен бюлетин и получавайте всички новини по e-mail.

Вписване      Отписване